Rekruttering av nye speidere og ledere

Påmelding av nye speidere (og ledere)

Lurer du på noe? Ta kontakt med leder for aktuell enhet (alderstrinn) som barnet vil tilhøre. En oversikt over enheter, enhetsledere m/kontaktinfo og alderstrinn, se egen side:

Påmelding skjer her

Økonomi

Styrende dokumenter:

Diverse

Speiderskjorta