Godeset speidergruppe

Godeset speidergruppe
Vesterlen krets av Norge speiderforbund

Org. nr. 992 222 484
Kontonr. 3201 08 92308 (SR-Bank)

Gruppeleder
Tom Dræggvik
• Tlf. 970 42 229
• e-post: post@godesetspeidergruppe.no

Godeset speidergruppe holder til på
Speiderbasen ved Gausel Fritidsgård, Keramikkveien 45D, 4032 Stavanger

Regnskapsfører
Kjetil Sævareid
• Tlf. 922 83 858
• e-post: regnskap@godesetspeidergruppe.no

Utleie

Rover:

Målgruppe: Videregående skole og eldre
Møtetidspunkt: Annen hver mandag 19:00-21:00
Enhetsleder: Simen Bergset
e-post: simen.bergset@speiding.no

Tropp:

Målgruppe: 5.-7. klasse (stifinner) og 8.-10. klasse (vandrer)
Møtetidspunkt: Onsdager 18:00-19:30
Enhetsleder: Emmanuel Mondesert
e-post: emmanuel.mondesert@gmail.com


Flokk (småspeider):

Målgruppe: 3.-4. klasse
Møtetidspunkt: Tirsdager 18:00-19:30
Enhetsleder: Martine Bolognini
e-post: marbolognini@gmail.com

Bever:

Målgruppe: 1.-2. klasse
Møtetidspunkt: Mandager 17:30-19:00
Enhetsleder: Sabine Mondesert
e-post: sabine.mondesert@gmail.com

Godesetspeiderne

Org. nr. 996 956 563
Kontonr. 3335.24.79638

Formål (jfr. §2 i organisasjonens vedtekter):
Foreningens formål er å tilrettelegge for utvikling av gode oppvekstvilkår for barn og unge på Godeset, Forus og Gausel i Stavanger kommune. Kjerneaktiviteten i Foreningen er å legge forholdene til rette for Godeset speidergruppe av Norges Speiderforbund. Foreningen kan også organisere aktiviterer som ikke hører til under Norges Speiderforbund.
Styreleder: Kjetil Sævareid
e-post: kjetil.saevareid@gmail.com

Godesetspeiderne driver Speiderbasen. Speiderbasen er et speiderhus som benyttes av Godeset speidergruppe, men som er åpent for alle innbyggerne i bydelen og andre som måtte ha interesse for å benytte et helt spesielt bygg.

Er du interessert i å leie? Sjekk nettside for Speiderbasen og ta kontakt.

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.