Onsdag 13. mars, 18.00 - 19.30

Tropp : Fakkel

På dette møte tar Peffene ansvar og gjennonfører møte !!

Peffene må sørge for at de skaffer materiell og utstyr for gjennomføring av møte !!


Fakkel
Lag din egen fakkel
Hvorfor
Gjenbruk, utnytte produkter vi ofte kaster.

Bidrar til følgende mål
F-5 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.
K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper.
K-9 Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer.
S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering.

Forberedelser og forkunnskap
Samle inn lysstumper og klær som gamle t-skjorter, tynne hånklær. Stang av metall (gammel teltstang). Spikke en Y kvist som fakkel skal sitte på.

Utstyr
Lysstumper Kjeler 2 stk - 1 til lyssumper og 1 større til vannbad T-skjorter, håndklær eller annet gammelt tøy Metall stang Kvist i Y form Fyrstikker Kniv Hansker

Fremgangsmåte
Gamle lysstumper også med veke varmes i kjele i vannbad.
Gamle klær rives eller klippes i filler, remser på 3-5 cm bredde.
Når sterinen er smeltet legges fillene opp i sterinkjelen, la de ligge der til de har trekt opp sterin.

Bruk en pinne til å løft opp en fille, denne legges, surres rundt en metall stang.
Gjenta til fakkelen har en tykkelse så det henger godt sammen.
Bruk gjene hansker, sterinen må ha god tempratur så det "limer" seg sammen.
La sterinen stivne noe, blir den for kald er det vanskelig å få den av metall stagen.
Fakkelen tres på en Y kvist som settes i bakken eller snøen.
Da er fakkelen klar til å tennes med fyrstikker.

Husk brannfaren.
Sikkerhet

Pass på at oppvarmet sterin ikke blir for varm, bruk gjerne hansker. Fakklene kan lages hele året, men brennes på vinter/høst - husk brannfaren
Utfordringer og erfaringer
Tempraturen på sterinen må en prøve seg litt fram. Stor stas å ha egne fakkler. Kanskje dette er et produkt vi kunne selge? Trivelig å lage noe som er stemings skapende av ting vi ofte kaster.

  • Speiderbasen/Fritidsgården
  • Peffene med hjelp
  • Kniv til å spikke pinne\fakkel !
  • Klær til å være ute i !
  • Meld frafall
  • Frafall: