Onsdag 3. april, 18.00 - 19.00

Tropp : Morderen er løs !

.. ja nå blir det døds alvorlig her !!!


Grunnet Årsmøte så varer møte kun til kl 19 ( 7 ) !


En oppmerksomhetslek som minner om spillet mafia.
Hvorfor
For å ha en artig aktivitet

Bidrar til følgende mål

K-3Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse.
K-4Utvikle evner til logisk og taktisk tenking.

  • Speiderbasen
  • Tom Dræggevik, 970 42 229
  • Nope !
  • God Humør :-)
  • Klær etter været – vi er ute. Speiderskjerf hvis du har.
  • Meld frafall
  • Frafall: