Onsdag 1. november, 18.00 - 19.30

Tropp: Møte

Info kommer!
Rett etter dette møte er det gruppeting i Godeset speidergruppe.
Alle speidere som har fylt eller fyller 12 år i løpet av året har stemmerett, men møtet er åpent for at også de yngre kan være til stede.