Onsdag 22. november, 19.30 - 20.30

Enhetsledermøte

Gruppestyret og enhetsledere inviteres til månedlig ledermøte.