Mandag 25. september, 19.00 - 20.00

Enhetsledermøte

Gruppestyret og enhetsledere inviteres til månedlig ledermøte.

Agenda:
1. Referat fra forrige møte. Møteleder
2. Status pr enhet. Enhetsleder
3. Økonomi. Regnskapsfører
4. Gjenstående plan høsten 2023
- Evt. oppdateringer
- Felles arrangementer
5. Andre saker
- Totembu
- Speiderbasen