Torsdag 9. november, 18.00 - 20.30

Ledertrening: Programplanlegging

Hvordan planlegge speiderprogram og aktiviteter i praksis.

Spørsmål vi skal ta for oss er blant annet: Hva er speiderprogrammet? Hvordan kan du bruke speiderbasen? Hvordan bruke speidermetoden i planlegging?

Trening på bruk av speidernes programverktøy; med fokus på speidermetoden, føringer og praktiske
ting som er viktig å ta hensyn til – det blir det gode speideraktiviteter av!

Med forbehold om nok deltakere for å gjennomføre kvelden.

Arrangeres også mandag 6. november

  • Sted kommer
  • Katrine Bergsaker, 478 33 446
  • PC hvis du har