Onsdag 8. november, 18.00 - 20.30

Ledertrening: Speidermetoden

Speidermetoden er kjernen i alt speiderarbeid. Den består av åtte elementer der hver del har sin egen funksjon, men er knyttet sammen og bidrar til å styrke alle speideraktivitetene våre:

- Forpliktelse gjennom lov og løfte
- Learning by doing
- Bruk av patruljesystemet
- Friluftsliv
- Samfunnsengasjement
- Symbolikk, rammer og lek
- Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
- Medbestemmelse og ansvar

Hvis du som leder forankrer alle aktiviteter i speidermetoden, så vet du at det er speiding dere driver med. Bruk disse elementene som en sjekkliste neste gang du planlegger et møte, en tur eller en aktivitet. Det er ikke nødvendig å ha med alle elementene hver gang, men over en viss tidsperiode bør vi være innom alle 8. Slik sørger vi og for god variasjon i arbeidsmetodene for speiderne våre.

Med forbehold om nok deltakere for å gjennomføre kvelden.

Arrangeres også mandag 6. November.