Lørdag 16. september, 10.00 - 16.00

Aktivitetsdagen 2023

Vi er innviterte til å presangtere oss for nærmiljøet på Forus / Gausel / Godeset !

Vi rigger opp til en liten leir !

* Stjerne telt .
* Lavo/ telt .
* Bruskasse stabling.
* Vi serverer pinnebrød og poppcorn .

Har også hørt med Simen & SBG om de kan stille med en liten stand !