Onsdag 15. februar, 18.00 - 19.30

Tropp: Kniv og øks

Vi ser på hvordan man bruker kniv og øks på trygt vis.
Hvordan håndterer vi en kniv eller en øks? Hvordan gir man dem fra seg?