Mandag 18. oktober, 19.00

Rover: Samfunnsengasjement

Vi tar fatt på programmerket Samfunnsengasjement!❤ setter oss sammen ned går over hva som skal til, evt planlegger for en annen aktivitet. Bli med, en speider arbeider for fred & forståelse mellom mennesker.

  • Speiderbasen
  • Marcus (baloo), 413 50 331
  • speiderskjerf
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: