Tirsdag 19. oktober, 18.30 - 20.00

Tropp Møte - Fattig & Rik !!

Ikke alle har det like godt i verden !

Se hvor godt vi ar det :-)

  • Speiderbasen, 18.30
  • Tropps lederene !, 97042229
  • Ikke nødvendigt
  • Klær til å være ute i !!
  • Klær etter været, speiderskjerf
  • Meld frafall
  • Frafall: