Torsdag 11. mars, 18.00

Rovere: Årsmøte vesterlen krets

årsmøte i kretsen. blir avklart hvem som har stemme rett i gruppa. men kjekt å bli med på speiderdemokrati.