Tirsdag 2. mars

Troppen Tar Vinterferie !

Fri fri fri... og atter fri ...

  • Hvor du vil !!
  • Ikke noen på denne dagen !
  • Ikke nødvendigt
  • klær ,,, stå opp og gå en tur !
  • sko før evt turen !!