Tirsdag 4. juni, 19.00 - 20.30

Tropp Møte ! - Klargjøring til leir


Vi klargjør til troppen drar på kretsleiren.
Alle møter, uansett om en ikke skal på leiren.
Husk klær etter forhold og ikke være redde for!

  • Speiderbasen
  • Tom Dræggevik, 97042229
  • Klær til å være ute i !!
  • Speidersjerf !
  • Meld frafall
  • Frafall: